Knihovna Fe

Knihovna Fe je součástí recepce hotelu v prostředí bývalé betonové výměníkové stanice tepla. Ideou bylo vytvoření pulzujícího objektu, skulptury a “srdce” hotelu, symbolem i funkcí.

Knihovna se nachází v Nezvalově arše v Olomouci, v samoobslužném hotelu, který ve svém původním konceptu měl sloužit k dlouhodobému ubytování párů. Architektura budovy, jejímž autorem je Ing. arch. David Helcel, je inspirována lodí a odkazuje se na Noemův příběh a Nezvalovu poezii. Hotel vznikl rekonstrukcí a dostavbou bývalé betonové výměníkové stanice tepla, se svou specifickou lokací mezi panelovými domy. 
V návaznosti byla navržena i Nezvalova knihovna.  Vytvořili jsme objekt tepající do prostoru i pomyslné centrum hotelu, zdroj dostupný částečně návštěvníkům a částečně pracovnímu zázemí. Perforovaná uzamykatelná dvířka naznačují "zakázaný" obsah a naopak. Měděný rastr je kotvou celého objektu. “Srdce” svou velikostí, hmotností a výběrem materiálu opěvuje nerezavějící nekonečnou lásku.